Cena Ministerstva práce a sociálních věcí

Pečující roku 2022


Neformální péče, tedy péče o seniory, blízké s postižením či dlouhodobě nemocné, je v Česku stále okrajové téma. Ukažme, že pečující na svou situaci nejsou sami a že jejich životní příběhy zaslouží naše uznání.


Ocenění pečující roku 2022 - gratulujeme!

Miroslav Kohout

Pan Miroslav Kohout pečuje o svého přítele Štefana Červenáka, který je a. v mnoha životních situacích odkázán na pomoc druhé osoby. V těchto těžkých chvílích při něm stál pan Miroslav a pomáhal mu nejen psychicky, ale hlavně po návratu domů z nemocnice fyzicky. Vozí ho a doprovází na všechna lékařská vyšetření, kde mu pomáhá v chůzi, převáží na invalidním vozíku. Doprovází jej za kulturou, na procházky, jelikož manželka pana Štefana, která je sama nemocná, by to fyzicky nezvládla. Pan Miroslav nepečuje jen o něho, pomáhá dle potřeby v krizové situaci i dalším členům klubu. Je to člověk se srdcem na pravém místě.

Veronika Blahušová

Veronika Blahušová pečuje o pětiletou dcerku Leontýnku s těžkým kombinovaným postižením. Veronika pečuje i o své další tři starší děti. Péče o Leontýnku vyžaduje neustálý dohled, a je velmi psychicky i fyzicky náročná. Blahušovi žijí na horách, kde nejsou adekvátní možnosti služeb a podpory. Navzdory tomu Veronika založila fcb skupinu pro pečující o děti s PAS a ADHD „PřeŽÍT autismus“, kde již 330 účastníků diskutuje o náročných situacích při péči. Veroniku těší je podporovat a inspirovat, pokud jsou na začátku cesty s dítětem s touto diagnózou. Veronika také usiluje a podniká kroky k rozvoji služeb pro tyto děti v Orlických horách. Mimo jiné dříve pečovala rok a půl i o ležícího tchána, věnuje se podpoře životního prostředí, rozvoje aktivit v sousedství, chystá se napsat knihu o zkušenostech při výchově dítěte s autismem.

Paní Veronika říká, že pozitivní věc na péči je to, co jim dcerka vrací svojí bezprostředností a láskou. Péče jí přeskládala žebříček hodnot a víc si užívá chvilek, kdy je Lea spokojená, protože pak i ona je spokojená.

Alena Kosmáková

Paní Alena Kosmáková se stará o svá dvacetiletá těžce mentálně, smyslově i tělesně postižená trojčata. Po rozvodu na děti zůstala sama přesto ani na chvíli neuvažovala o tom, že by děti dala do ústavu. Neuzavřela se do sebe, ale dává dohromady rodiny s dětmi s postižením, aby si navzájem mohly sdělovat své zkušenosti a podporovat se navzájem. Pro děti z těchto rodin pořádá společné veřejné akce s cílem ukázat, že i rodiny s dětmi s hendikepem mohou žít plnohodnotný život, když se dokáží s postižením svých dětí poprat. Před několika lety se paní Alena rozhodla založit organizaci „Společnou cestou s námi z.ú.“, která má za cíl postavit objekt, ve kterém by byl denní stacionář, rehabilitační prostory a byty, ve kterých by rodiny s dětmi s postižením žily za pomoci asistentů. Důvodem k tomuto rozhodnutí je potřeba pomoci rodinám s dospělými hendikepovanými dětmi tak, aby tyto děti mohly bydlet se svými rodinami.

65+ let

Péče 
o seniora
nad 65 let

do 18 let

Péče o člověka s hendikepem/dlouhodobě nemocného do 18 let

nad 18 let

Péče o člověka s hendikepem/dlouhodobě nemocného nad 18 let

Nominace

_______

Nominovaným může být kdokoliv z široké veřejnosti.
Přihlášky bylo možné podat do 31. května 2022. Děkujeme!

00 Dní
00 Hodin
00 Minut
00 Vteřin
.