Caregivers Friendly Employer

Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím 2021


Cena Ministerstva práce a sociálních věcí
a Byznysu pro společnost


Vyhlašujeme nultý ročník ceny pro soukromé i veřejné zaměstnavatele za přátelský přístup k zaměstnancům a zaměstnankyním, kteří se dlouhodobě starají o své nemocné blízké.

Staňte se zaměstnavatelem přátelským k pečujícím,
přihlaste svou firmu do 10. srpnaO ceně


Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím usiluje o motivaci, podporu a veřejnou prezentaci odpovědných zaměstnavatelů, kteří se snaží pomáhat „svým lidem“ v náročné životní situaci. Chceme motivovat zaměstnavatele, aby podpořili neformálně pečující - aby pomáhali svým zaměstnancům a zaměstnankyním skloubit práci s péčí o své blízké.

„V České republice jsou téměř dva miliony lidí, kteří chodí do práce, a přitom ve volném čase pečují o někoho ze svých blízkých. Někdo takový se tedy najde v naprosté většině firem. Zaměstnavatelé si to však mnohdy neuvědomují a pracujícím jejich dvojí roli nijak cíleně neusnadňují. Soutěž je jednou z cest, jak na současný stav upozornit a změnit ho. Pečujících lidí navíc bude v budoucnu přibývat spolu s tím, jak populace stárne.“

Jana Maláčová (ČSSD)

Ministryně práce a sociálních věcí

„Smyslem ceny ‚Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím/Caregivers Friendly Employers 2021‘ je napřít pozornost všech českých zaměstnavatelů k významným trendům na trhu práce, jako je stárnutí populace, mezigenerační spolupráce a respekt. Hledáme zaměstnavatele, kteří budou aktivně vytvářet podmínky pro své zaměstnance a zaměstnankyně, kteří se mimo práci starají o své dlouhodobě nemocné blízké.“

Pavel Štern

ředitel programů Byznysu pro společnost

Nominace


Letošní nultý ročník ocenění spočívá v podávání nominací do veřejného národního seznamu zaměstnavatelů, kteří svou praxí, konkrétními aktivitami, politikami, benefity či dalšími opatřeními naplňují požadovaná kritéria zaměstnavatele přátelského k neformálně pečujícím.

Zaměstnavatelé se budou ucházet o cenu ministryně práce a sociálních věcí za inovativní přístupy k tématu neformálně pečujících.

00 Dní
00 Hodin
00 Minut
00 Vteřin

Hodnocení


Přihlášky posoudí odborná porota. V užším výběru se budou zaměstnavatelé ucházet o cenu ministryně práce a sociálních věcí za inovativní přístupy v podpoře neformálně pečujících.

Z přihlášených zaměstnavatelů organizátoři sestaví vůbec první národní seznam zaměstnavatelů přátelských vůči neformálně pečujícím, kteří budou rozřazeni do 3 úrovní.

Děkujeme za skvělé ohlasy! 
Nominace pro zaměstnavatele prodlužujeme do 10. 8. 
2021

Vyhlášení ceny


7. září, Praha

Fórum rodinné politiky 2021

Výsledky nultého ročníku ceny budou vyhlášeny na konferenci Fórum rodinné politiky 2021, kterou pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí ve dnech 7. - 8. září v Praze. 


Ocenění "Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím / Caregivers Friendly Employer 2021" organizuje BPS - Byznys pro společnost, z.s., aliance odpovědných firem, pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, v rámci projektu Podpora pečujících osob na trhu práce, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008208, který je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost.

.