Caregivers Friendly Employer

Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím 2021


Cena Ministerstva práce a sociálních věcí
a Byznysu pro společnost


Vyhlašujeme nultý ročník ceny pro soukromé i veřejné zaměstnavatele za přátelský přístup k zaměstnancům a zaměstnankyním, kteří se dlouhodobě starají o své nemocné blízké.

Slavnostní předávání cen v rámci konference
Fórum rodinné politiky sledujte 7. září od 16:30.

O ceně


Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím usiluje o motivaci, podporu a veřejnou prezentaci odpovědných zaměstnavatelů, kteří se snaží pomáhat „svým lidem“ v náročné životní situaci. Chceme motivovat zaměstnavatele, aby podpořili neformálně pečující - aby pomáhali svým zaměstnancům a zaměstnankyním skloubit práci s péčí o své blízké.

„V České republice jsou téměř dva miliony lidí, kteří chodí do práce, a přitom ve volném čase pečují o někoho ze svých blízkých. Někdo takový se tedy najde v naprosté většině firem. Zaměstnavatelé si to však mnohdy neuvědomují a pracujícím jejich dvojí roli nijak cíleně neusnadňují. Soutěž je jednou z cest, jak na současný stav upozornit a změnit ho. Pečujících lidí navíc bude v budoucnu přibývat spolu s tím, jak populace stárne.“

Jana Maláčová (ČSSD)

Ministryně práce a sociálních věcí

„Smyslem ceny ‚Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím/Caregivers Friendly Employers 2021‘ je napřít pozornost všech českých zaměstnavatelů k významným trendům na trhu práce, jako je stárnutí populace, mezigenerační spolupráce a respekt. Hledáme zaměstnavatele, kteří budou aktivně vytvářet podmínky pro své zaměstnance a zaměstnankyně, kteří se mimo práci starají o své dlouhodobě nemocné blízké.“

Pavel Štern

ředitel programů Byznysu pro společnost

Nominace


Letošní nultý ročník ocenění spočívá v podávání nominací do veřejného národního seznamu zaměstnavatelů, kteří svou praxí, konkrétními aktivitami, politikami, benefity či dalšími opatřeními naplňují požadovaná kritéria zaměstnavatele přátelského k neformálně pečujícím.

Zaměstnavatelé se budou ucházet o cenu ministryně práce a sociálních věcí za inovativní přístupy k tématu neformálně pečujících.

00 Dní
00 Hodin
00 Minut
00 Vteřin

Hodnocení


Přihlášky posoudí odborná porota. V užším výběru se budou zaměstnavatelé ucházet o cenu ministryně práce a sociálních věcí za inovativní přístupy v podpoře neformálně pečujících.

Z přihlášených zaměstnavatelů organizátoři sestaví vůbec první národní seznam zaměstnavatelů přátelských vůči neformálně pečujícím, kteří budou rozřazeni do 3 úrovní.

Děkujeme za vaše nominace.
Vyhlášení cen proběhne 7. 9. 2021 od 16:30.

Více na www.forumrodina.mpsv.cz 

Vyhlášení ceny


7. září, Praha

Fórum rodinné politiky 2021

Výsledky nultého ročníku ceny budou vyhlášeny na konferenci Fórum rodinné politiky 2021, kterou pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí ve dnech 7. - 8. září v Praze. 


Ocenění "Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím / Caregivers Friendly Employer 2021" organizuje BPS - Byznys pro společnost, z.s., aliance odpovědných firem, pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, v rámci projektu Podpora pečujících osob na trhu práce, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008208, který je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost.

.