LABAS!

PRENUMERUOK PHONO NAUJIENAS IR LAIMĖK PRIZUS

Padovanosime Audio-Technica AT-LP60XUSB-GM patefoną ir ATH-M20xBT ausines.

Konkursas pasibaigė.


AČIŪ VISIEMS DALYVAVUSIEMS!

Patefoną laimi | Ginatrė K.
Ausines laimi | Ūla Ž.
Analog goods for digital generation.

www.phono.shop

KONKURSO TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Konkursas vyks pavadinimu „Phono Konkursas“ (toliau – Konkursas).

1.2. Konkurso organizatorius yra UAB Rootslive, juridinio asmens kodas 302929832, buveinės adresas Aukštaičių g. 6, LT-11341 Vilnius, Lietuva, telefono numeris +370 65559478 (toliau – Organizatorius).

1.3. Konkurse gali dalyvauti visi Lietuvos teritorijoje gyvenantys fiziniai asmenys, sulaukę 13 metų (toliau – Dalyvis).

1.4. Konkursas yra organizuojamas ir vyksta Lietuvos teritorijoje.

1.5. Konkurso trukmės laikotarpis: nuo 2024 m. vasario 22 d. (Konkurso pradžios data) iki 2024 m. kovo 7 d. (Konkurso pabaigos data).

1.6. Kampanijoje negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai bei kiti tiesiogiai ar netiesiogiai Organizatoriaus įdarbinti su Kampanijos aptarnavimu susiję subjektai, taip pat tokių asmenų artimiausi šeimos nariai.

2. DALYVAVIMAS

2.1. Norint dalyvauti Konkurse, reikia tarp 2024 m. vasario 22 d. ir kovo 7 d.:

2.1.1. Užsiregistruoti savo el. paštą phono.shop konkurso puslapyje ir taip tapti naujenlaiškio prenumeratoriumi.

2.2. Norint dalyvauti Konkurse, Dalyviui nėra būtina įsigyti prekių phono.shop parduotuvėje.

2.3. Registruodamasis Dalyvis prisiima visą atsakomybę už registracijos metu atskleistos informacijos teisingumą ir tikslumą. Atsakomybė už neteisingų duomenų pateikimą tenka dalyviui. Konkurso formoje nurodydamas savo el. paštą dalyvis sutinka gauti phono.shop naujienlaiškį.

3. PRIZAI

3.1. Konkurso prizai yra šie:

a) 1 x Patefonas Audio-technica AT-LP60XUSB-GM

b) 1 x Ausinės Audio-technica ATH-M20xBT

3.2. Dėl prizo varžysis visi nuo 2024 m. vasario 22 d. iki 2024 m. kovo 7 d. 23:59:59 val. užsiregistravę dalyviai.

3.3. Burtų keliu nustatysime 1 patefono ir 1 ausinių laimėtoją.

3.4. Laimėtojams per 10 d. apie laimėjimą bus pranešta el. paštu

4. PRIZO IŠDAVIMAS

4.1. Laimėtojams prizai išduodami Phono parduotuvėje, adresu Aukštaičių g. 6, Vilnius

5. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

5.1. Konkurso organizatorius yra UAB Rootslive, juridinio asmens kodas 302929832, buveinės adresas Aukštaičių g. 6, LT-11341 Vilnius, Lietuva, telefono numeris +370 65559478, tvarkys duomenis kaip duomenų valdytojas (toliau – Duomenų valdytojas).

5.2 Kampanijos metu Duomenų valdytojas tvarko dalyvio pateiktus asmens duomenis, siekdamas įvykdyti su dalyviu sudarytą sutartį (pvz., susisiekti su laimėtoju, susitarti dėl prizo pristatymo, nagrinėti skundus, siųsti naujienlaiškius ir pan.). Duomenų valdytojas tvarkys tokius dalyvių asmens duomenis kaip vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, kadangi dalyvis privalo užpildyti formą, pateikdamas minėtus asmens duomenis. Dalyvio pateikti duomenys yra būtina sąlyga norint sudaryti sutartį. Asmens Duomenų valdytojas asmens duomenis tvarkys pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies b) punktą, esant teisiniam pagrindui (suteikiant galimybę dalyviui dalyvauti Kampanijoje ir susisiekti su dalyviu, jei jis/ji laimi prizą, bei susitarti dėl prizo pristatymo).

5.3 Dalyvio asmens duomenys bus renkami ir tvarkomi Kampanijos metu bei iki skundų pateikimo termino pabaigos pagal Taisyklių 8.1 punktą arba tol, kol egzistuos kitas teisinis pagrindas saugoti asmens duomenis. Esant aktyviems skundams, dalyvio asmens duomenys gali būti saugomi iki skundų pateikimo procedūros pabaigos.

5.4 Duomenų valdytojas jūsų asmens duomenis renka ir tvarko saugiai. Tačiau kai kurie Duomenų valdytojo tvarkomi asmens duomenys gali būti perduodami kitiems asmenims ar institucijoms, jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai arba dėl tinkamo Taisyklių įgyvendinimo. Pavyzdžiui, Duomenų valdytojas gali būti perduodami bendradarbiavimo partneriams, padedantiems vykdyti Kampaniją (pvz., Organizatoriui, kurjeriui). Dalyvio asmens duomenys nebus perduodami į kitas šalis, nepriklausančias Europos ekonominei erdvei.

5.5 Dalyviai turi duomenų subjektų teises, kaip tai numato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Dalyviai šiomis teisėmis gali pasinaudoti susisiekę su Duomenų valdytoju el. paštu phono@phono.lt

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Šioms Taisyklėms ir jose nereglamentuotiems klausimams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai, kylantys iš šių taisyklių ir (arba) susiję su Konkursu, sprendžiami derybų būdu. Ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Taisyklėse nereglamentuotais klausimais Organizatorius, remdamasis įstatymais ir taisyklėmis, gali priimti vienašališką sprendimą.

6.2. Esant esminiam Taisyklių pažeidimui, piktnaudžiavimui ar nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai atšaukti Konkursą, apie tai paskelbdamas atitinkamą pranešimą Organizatoriaus interneto svetainėje, socialinių tinklų puslapyje ar kitu tinkamu būdu.


.