(Z OPOWIEDZENIEM O WSZYSTKICH 'GWIAZDKACH' I TZW. 'MALYM DRUCZKU'. WSZYSTKO CZARNO NA BIAŁYM!)


MOŻESZ WYBRAĆ JEDEN Z DOWOLNYCH WARIANTÓW


JEŚLI POTRZEBUJESZ CZEGOŚ BARDZIEJ SKROJONEGO NA MIARĘ ZAMIAST WYBRANIA JEDNEGO Z KILKU WARIANTÓW - NAPISZ:- Można wybrać jeden z kilku wariantów. Szpital w chorobie jest płatny od pierwszego dnia pobytu, w wypadku również. Karencje opisane są po prawej. Występują WYŁĄCZNIE w przypadku kwestii medycznych (np. poważne zachorowania, pobyt w szpitalu w chorobie), a także przy urodzeniach dziecka i śmierci rodziców / teściów. Słowem jeśli śmierć miałaby nastąpić nastepnego dnia od aktywacji polisy - trudno, jesteśmy zobowiązani zapłacić. Na tym polega rola ubezpieczalni, że bierzemy na siebie ryzyko.

- Każda osoba (np. mąż, żona, pełnoletnie dziecko) może też się ubezpieczyć i wybrać również dowolny wariant: taki sam jak nasz lub inny. To odrębna polisa i odrębna składka.

- Z polisy można zrezygnować z miesiąca na miesiąc. Można przestać płacić lub wysłać do nas pismo z informacją o rezygnacji. Nie powoduje to żadnego obowiązku zapłaty. Działa zasada, że po prostu brak wpłaty skutkuje brakiem ochrony.

- Ubezpieczenie na tych warunkach trwa do skończenia 65 roku życia. Po tym okresie spadną: śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego / śmierć wskutek zawału i udaru / niezdolność do pracy zarobkowej / trwały uszczerbek na wskutek zawału i udaru / leczenie specjalistyczne / operacje chirurgiczne / pobyt w szpitalu / pobyt w szpitalu wskutek zawału lub udaru / poważne zachorowania / pomoc medyczna. Całe ubezpieczenie wygasa po skończeniu 69 roku życia i przechodzi się wtedy automatycznie do wariantu dla seniorów.

- Opcja „dla seniorów” jest dla osób, która nie ukończyła 80 roku życia i jest dożywotnia. To z niej przechodzi się automatycznie po skończeniu 69 roku życia.

- Spis poważnych chorób w polisie w wariancie podstawowym: anemia plastyczna / Ciężkie oparzenia / Leczenie operacyjne choroby wieńcowej / Łagodny nowotwór wewnątrz czaszkowy / Niewydolność nerek / Nowotwór złośliwy / Operacja aorty / Operacja zastawek serca / Przeszczepienie narządu / Stwardnienie rozsiane / Śpiączka / Udar mózgu / utrata kończyn / Utrata wzroku / Zakażenie wirusem HIV / Zawał serca

- Spis poważnych chorób w polisie w wariancie rozszerzonym (dotyczy W2, W3, W5, W6, W8): Anemia plastyczna / Bakteryjne zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych / Choroba alzhaimera / Choroba Creutzfeldta – Jakoba / Choroba Heinego – Medina / Choroba neuronu ruchowego / Choroba parkinsona / Ciężkie oparzenia / Dystrofia mięśniowa / Gorączka krwotoczna / Kardiomiopatia / Leczenie operacyjne choroby wieńcowej / Łagodny nowotwór wewnątrzczaszkowy / Niewydolność nerek / Nowotwór złośliwy / Operacja aorty / Operacja zastawek serca / Paraliż / Pierwotne nadciśnienie płucne / Piorunujące zapalenie wątroby / Postępująca twardzina układowa / Poważny uraz głowy / Przeszczepienie narządu / Przewkleła niewydolność wątroby / Przewlekle nawracające zapalenie trzustki / Reumotaidalne zapalenie stawów / Sepsa / Stwardnienie rozsiane / Śpiączka / Toczeń rumieniowaty układowy / Udar mózgu / utrata kończyń / utrata mowy / utrata słuchu / Utrata wzroku / Zaawansowana choroba płuc / Zakażenie wirusem HIV / Zapalenie mózgu / Zawał serca

NIE POZOSTAWIAMY RODZINY Z NICZYM LUB Z DŁUGAMI - jeśli jesteśmy jedynym lub głównym żywicielem rodziny wręcz POWINNIŚMY posiadać odpowiednio dużą polisę, by nie zostawić polegających na nas bliskich z niczym lub z hipoteką do spłacenia.

CHRONIĄ MAJĄTEK PO NASZEJ ŚMIERCI - często pytając kogoś jak rodzina poradzi sobie po śmierci ubezpieczonego słyszę, że sprzeda mieszkanie, ziemię, albo wyciągnie oszczędności z kont. Pomijając fakt, że nie po to pracuje się na coś, by później to stracić to ziemi, ani mieszkania szybko w satysfakcjonującej dla nas cenie nie zbędziemy. Poza tym w procesie spadkowym nie można ot tak sobie wziąć tylko majątku, a długi zostawić - decydując się na przyjęcie masy spadkowej decydujemy się zarazem wziąć je ze wszystkim obciążeniami. Polisa może zapewnić środki, które pozwolą je spłacić, by zachować majątek. 

W CHWILI NIESZCZĘŚCIA ZAPEWNIAJĄ PIENIĄDZE, KTÓRYCH SAMI NIE BYLIBYŚMY W STANIE ZGROMADZIĆ - można odkładać pieniądze samodzielnie i traktować to jako formę ubezpieczenia. Ale ile osób REALNIE byłoby w stanie to zrobić i nie skusić się, by nie wydać ich na coś innego? Poza tym umówmy się - wolę płacić 100 złotych co miesiąc, by mieć w pakiecie nawet do kilkanastu klauzul (uszczerbki, śmierci na dziesiątki tysięcy złotych, mam ponad 100.000 na poważne zachorowania i tak dalej).

Musiałbym odkładać kilkadziesiąt lat, by mieć choćby ułamek tego co mogę dostać z ubezpieczenia płacąc relatywnie niską składkę. Na przykład, gdybym chciał zabezpieczyć się na poważne zachorowania na kwotę 100.000 złotych odkładając sobie po 100 złotych miesięcznie to musiałbym robić to (nie liczę odsetek na lokacie) ... 83 lata. Dlatego ubezpieczenia są bezkonkurencyjne jeśli chodzi o ochronę na duże kwoty za niewielkie pieniądze.

REKOMPENSUJE UTRACONE DOCHODY - pracując na etacie otrzymujemy z tytułu zwolnienia 80% pensji, czyli pozostałe 20% w pewnym sensie tracimy. Jeśli stało się tak z powodu np. choroby, szpitala lub wypadku to owe 20% zrekompensuje nam z nawiązką polisa. Dentysta z połamanymi rękoma nie może wykonywać zawodu, więc powinien mieć BARDZO duże sumy z tytułu trwałych uszczerbków. Właściciel jednosobowej firmy jeśli leży w szpitalu to nie może pracować, więc też potencjalnie nie zarabia. I tak dalej.


(niżej kroki gdy się decydujesz)

1] Zdzwaniamy się i podajesz mi dane przez telefon, które wprowadzam do systemu (trwa to do 10-15 minut)

2] CAŁOŚĆ PODPISUJEMY BEZ ŻADNYCH DOKUMENTÓW,  BO ONLINE (warunkiem jest posiadanie rachunku, bo w ten sposób weryfikujemy tożsamość)

3] POLISĘ OTRZYMUJESZ ELEKTRONICZNIE i W RAZIE KŁOPOTÓW / NIEJASNOŚCI JESTEM W KONTAKCIE. POMAGAM W PROCESIE WYPŁAT! Jeśli jest takie życzenie, polisę wyślę także papierowo.

KTO UBEZPIECZA?

Mateusz Kiszło

Pracownik towarzystwa Generali od 2015 roku. Opinie na temat jego pracy można znaleźć pod tym adresem: mateuszkiszlo.oferteo

NA CZYM OPIERAJĄ SIĘ ZASADY POLISY?

Wszystko w ubezpieczeniu regulowane jest za pomocą tzw. OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ (w skrócie OWU). To to księga obowiązków towarzystwa ubezpieczeniowego i Państwa praw. Zamieszczam je w załączniku pod tym guzikiem.

Istnieją z kilku powodów. Pierwszy to ochrona przed wyłudzeniami przez klientów. Na przykład ktoś dowiedział się o poważnej chorobie i teraz chciałby wypłaty (a przecież powinno ubezpieczać się NA WYPADEK czegoś, a nie wygodnie po fakcie). Towarzystwa nie chcą brać odpowiedzialności za wszystko, więc np. nie wypłacą, gdy ktoś celowo np. wda się w bójkę, albo uprawia po prostu bardzo ryzykowne sporty. Problem w tym, że klienci NIE CZYTAJĄ wyłączeń, a później mogą mieć zarzuty do ubezpieczenia. Dlatego opisałem je dla Państwa wygody wszystkie w jednym miejscu i dodałem stosowny komentarz.


1) W wyniku wszelkich chorób lub stanów chorobowych, nawet
takich, które występują nagle, o ile nie zostały objęte ochroną
ubezpieczeniową. KOMENTARZ: jeśli zdiagnozowano chorobę lub jej początki PRZED rozpoczęciem ochrony, Generali nie wypłaci.

-

2) podczas lub wskutek wyczynowego uprawiania sportu (dotyczy ubezpieczenia oferowanego studentom, pracownikom placówek oświatowo-wychowawczych oraz pozostałym osobom, które w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ukończyły 20. rok życia);

-

3) Podczas lub wskutek uprawiania sportów ekstremalnych. KOMENTARZ: jest to powszechne wyłączenie w niemal każdym towarzystwie. Zalicza się do tego sporty powietrzne, downhill rowerowy, wspinaczkę wysokogórską, skalną, skałkową, lodową, speleologię, skoki narciarskie, skoki akrobatyczne na nartach, skoki z wysokich budynków lub skał, skoki bungee, jazdę po muldach, rafting, sporty uprawiane na rzekach górskich.

-

4) Podczas pozostawania przez Ubezpieczonego pod wpływem
alkoholu, wskutek spożycia narkotyków, środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych
w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, albo leków nieprzypisanych przez lekarza albo przepisanych przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie z jego zaleceniem. KOMENTARZ: słowem warto zachować zdrowy rozsądek 

-

5) w wyniku udziału Ubezpieczonego w zakładach, wyścigach,
bójkach (z wyjątkiem działania w obronie koniecznej).

-

6) W wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez
Ubezpieczonego przestępstwa spełniającego ustawowe znamiona przestępstwa.

-

7) W wyniku świadomego samookaleczenia się lub okaleczenia
na własną prośbę albo próby samobójczej lub samobójstwa
Ubezpieczonego.

-

8) W wyniku choroby psychicznej Ubezpieczonego oraz jej skutków, a także ataków konwulsji i epilepsji;

-

9) W wyniku leczenia oraz zabiegów leczniczych, bez względu na to przez kogo były wykonywane, chyba że ich przeprowadzenie było związane z leczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków i zostało zlecone przez lekarza.

-

10) W wyniku poddania się Ubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym i kosmetycznym, chyba że ich przeprowadzenie było związane z leczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków i zostało zlecone przez lekarza.

-

11) W związku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu
mechanicznego lub innego pojazdu bez wymaganych uprawnień lub prowadzeniem pojazdu niedopuszczonego do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

-

12) W wyniku wypadku lotniczego lub morskiego zaistniałego w czasie przebywania przez Ubezpieczonego na pokładzie samolotu lub statku innego niż samolot lub statek pasażerski podczas regularnego rejsu lotniczego lub morskiego;

-

13) W wyniku działania radiacji, skażenia chemicznego, trucizny;

-

14) W związku z posiadaniem lub używaniem środków pirotechnicznych. 

KOMENTARZ: ostrożnie w Sylwestra!

-

15) W wyniku zatrucia substancjami stałymi lub płynnymi, które wniknęły do organizmu drogą pokarmową. 

KOMENTARZ: wszelkie połknięcia np. proszku do prania itd.

-

16) W wyniku złamania patologicznego, tzn. złamania powstałego wskutek istniejących wcześniej stanów chorobowych kości lub złamania podokostnowego (tzw. pęknięcia kości).

KOMENTARZ: jeśli przyczyną będzie coś co JUŻ miało miejsce to prawdopodobnie towarzystwo odmówi wypłaty.

-

17) Wskutek ataku epilepsji albo omdlenia;

-

18) Generali nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pobytu
Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby
:

1) jeśli pobyt w szpitalu związany był z usuwaniem ciąży, połogiem lub porodem;
2) wskutek zaburzeń zachowania, nerwic i uzależnień;
3) w wyniku wad wrodzonych i schorzeń będących ich następstwem;
4) wskutek choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV;
5) jeżeli dotyczy badań lekarskich, badań diagnostycznych nie
wynikających z zachorowania objętego ubezpieczeniem, badań
dawców narządów;
6) jeżeli dotyczy operacji kosmetycznych lub plastycznych, w tym operacji zmiany płci.


WYŁĄCZENIA PRZY OPERACJACH CHIRURGICZNYCH:

Towarzystwo nie zapłaci za: operację kosmetyczną lub plastyczną z wyjątkiem przypadków gdy przeprowadzenie operacji spowodowane było koniecznością usunięcia następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w okresie odpowiedzialności Towarzystwa lub choroby nowotworowej wykrytej w okresie odpowiedzialności Towarzystwa;

2) operacją zmiany płci, pozbawienia płodności, usunięcia ciąży, sztucznego zapłodnienia lub innego sposobu leczenia niepłodności;

3) operacją która miała na celu pobranie narządów lub tkanek do przeszczepu;

4) operacją która była wykonana w celach diagnostycznych lub która miała na celu usunięcie ciał obcych metodą endoskopową;

-

POWAŻNE ZACHOROWANIA:

Mają swoje definicje medyczne, których spełnienie kwalfikuje do wypłaty świadczenia. Poniżej przykład:.