Twój prezent / Your gift:

Ćwiczenia z polskiego na poziomie A1 Polish exercises at A1 level

W naszym newsletterze znajdziesz / In our newsletter you will find:

> teksty o Polsce i języku polskim po polsku i angielsku / texts about Poland and Polish language in Polish and English

> nowe prezenty! / new gifts!

    Do zobaczenia! / See you!

    .