"Prawo pracy. First minute."

Encyklopedia praktycznej wiedzy 

Publikacja jest gotową odpowiedzią dla osób zarządzających personelem oraz pracownikiem działów HR na konkretne, praktyczne pytania i wątpliwości związane z prawem pracy.

W unikatowym schemacie:

PROBLEM - PYTANIE – ODPOWIEDŹ

DLA KOGO?

Publikacja jest kierowana przede wszystkim do:

- właścicieli firm zatrudniających choćby jednego pracownika

- menedżerów

- kierowników

- dyrektorów, w tym dyrektorów HR

- przełożonych

- pracowników działu HR

PO CO?

Problematyka zarządzania kapitałem ludzkim ściśle powiązana jest z tematyką prawa pracy. Różne przypadki związane choćby z koniecznością zgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę są wyzwaniem nie tylko dla osób zarządzających ludźmi, ale dla samych działów HR.

W książce znajdziesz odpowiedzi na skomplikowane pytania z zakresu m.in. czasu pracy, zatrudniania i zwalniania, a także dyskryminacji/równego traktowania w zatrudnieniu.

JAK TO DZIAŁA?

Książka jest podzielona na rozdziały. Każdy rozdział jest poprzedzony dokładnym spisem problemów i pytań, które pojawiają się w danym dziale.

PROBLEM opisuje sytuację pracownika bądź pracodawcy wymagającą rozwiązania prawnego

PYTANIE to konkretne pytanie, które pojawia się w związku z zaistniałym problemem

ODPOWIEDŹ zawiera konkretną odpowiedź na postawione pytanie, wraz ze wskazaniem przepisów prawa pracy, jednocześnie zawierając uzupełnienie tematu dodatkowymi uwagami

CO ZYSKASZ?

- konkretne odpowiedzi na pytania pojawiające się w codzienności biznesowej

 - praktyczną i fachową wiedzę

 - odnośniki do przepisów prawa pracy

 - nieustające wsparcie

 - aktualizację publikacji

DLACZEGO WARTO?

To jedyna taka pozycja na rynku. Miła dla oka i pełna fachowej wiedzy popartej wieloletnim doświadczeniem. 

Idealna pozycja na prezent, nie tylko dla Ciebie ale również dla współpracowników lub podwładnych. 

O CZYM?

W publikacji znajdziesz następujące rozdziały:

- czas pracy, w tym godziny nadliczbowe, podróże służbowe i systemy czasu pracy

- rozwiązywanie umów o pracę/porozumienie, wypowiedzenie zmieniające

- zakaz konkurencji

- kara porządkowa

- przestój

- odprawa/odszkodowanie

- dyskryminacja/równe traktowanie/mobbing

- zawieszenie zakładowych przepisów prawa pracy

Idealny pomysł na prezent

Nie wiesz w co zainwestować? Warto zainwestować w siebie i warto zainwestować w wiedzę!

Wszystko czego potrzebujesz...


... znajdziesz w publikacji: "Prawo pracy. First minute." Wiedza, doświadczenie, praktyka, konkret, przepisy prawa, rzetelność, profesjonalizm i łatwo przyswajalny tekst, dzięki któremu zrozumiesz problematykę prawa pracy.

Kim jestem...

.