Jak radzić sobie z chorobami, które mają swoje korzenie

w umyśle i ciele?

Osoby somatyzujące to osoby, które wyrażają swoje emocje i stres w formie objawów, czyli fizycznych dolegliwości lub schorzeń, pomimo braku oczywistej przyczyny medycznej.

Przejście przez liczne badania medyczne

Ze względu na swoje dolegliwości, osoby somatyzujące często przechodzą wiele badań i konsultacji medycznych, co może prowadzić do frustracji i kosztów.

Izolacja społeczna

Z powodu swoich częstych i trudnych do zrozumienia dolegliwości, osoby somatyzujące mogą odczuwać izolację społeczną. Trudno jest im nawiązywać i utrzymywać relacje z innymi.

Przewlekłe bóle i dolegliwości fizyczne

Osoby somatyzujace często doświadczają przewlekłych bólów i dolegliwości takich jak bóle głowy, bóle brzucha, bóle mięśni czy trudności z oddychaniem, które nie mają oczywistej przyczyny medycznej.

Oto 5 problemów, które mogą wystąpić u osób somatyzujących:

Trudności w radzeniu sobie z emocjami

Osoby somatyzujące mogą mieć trudności w rozpoznawaniu i wyrażaniu swoich emocji w sposób zdrowy. Przejawianie stresu i emocji w postaci dolegliwości somatycznych może być próbą radzenia sobie z emocjonalnymi trudnościami.

Stres i depresja

Somatyzacja jest często związana z wysokim poziomem stresu i objawami depresji. Osoby te mogą czuć się bezradne wobec swoich dolegliwości i trudnościami w diagnozowaniu ich przyczyn.

Przedstawiany film szkoleniowy rzuci światło na tajemnicze powiązania pomiędzy naszym umysłem, a zdrowiem fizycznym. Gwarantuje dużo profesjonalnej wiedzy i intelektualną stymulację do odkrywania jak radzić sobie z chorobami, które mają swoje korzenie zarówno w umyśle, jak i ciele.

W międzyczasie obejrzyj poniższe wideo i sprawdź czy to o czym mówię jest dla Ciebie ciekawe?

Wartość kursu online: 480zł

Cena promocyjna kursu w przedsprzedaży 359zł (121zł taniej)


.