این تمرین از تو یک جذابِ دوست داشتنی میسازه

این فایل رایگان رو گوش کن تا یاد بگیری چطور در هر جمعی مثل الماس بدرخشی و در هر موقعیتی مثل یک انسان موفق رفتار کنی

( به همراه چک لیست انجام تمرین )

.