Backgroundphoto: colourbox.dk

På Rebild Bibliotekerne arbejder vi med dine oplysninger i medfør af Biblioteksloven (LBKG 2013-01-30 nr 100), Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed (BKG 2013-01-31 nr 103), Databeskyttelsesloven, samt databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679, artiklerne 6, stk. 1, litra a-f, og 9, stk. 2, litra a-j).

.