WKRÓTCE W SPRZEDAŻY...
Pierwszy polski poradnik rodzicielski
w duchu rodzicielstwa RIE (czytaj raj)

Szanuj, ufaj, a najwięcej się ciesz. Rodzicielstwo może być zarazem kompetentne i radosne!

.