SEMOS
E
DUCATION
M
ASTERCLASS
O
PEN
S
ESSIONS  

SEMOS EDUCATION
OPEN SESSIONS 

Zbog ogromne zainteresovanosti za SEMOS EDUCATION MASTERCLASS treninge, u saradnji sa našim partnerima Microsoft, AWS, ISTQB, Unity omogućili smo opciju "otvorenih treninga", tj. ograničenih mesta za pojedince koji žele da unaprede svoje znanje, a da pritom budu sertifikovani nakon završenog treninga. 

Treninzi se održavaju po već utvrđenom rasporedu, planu i programu. 


MICROSOFT AZURE ADMINISTRATOR

350 Eur


14.11.2022 Slobodnih mesta: 6

ŠTA ĆEŠ NAUČITI

MICROSOFT

POWER - BI


350 Eur

05.12.2022 Slobodnih mesta: 6

ŠTA ĆEŠ NAUČITI

MICROSOFT 365 - Identity and Services

510 Eur


14.11.2022Slobodnih mesta: 5

ŠTA ĆEŠ NAUČITI

ARCHITECTING 
ON
AWS


650 Eur


19.12.2022 Slobodnih mesta: 4

ŠTA ĆEŠ NAUČITI

DEVELOPING ON
AWS650 Eur

05.12.2022 Slobodnih mesta: 3

ŠTA ĆEŠ NAUČITI

Managing Data with Advanced SQL


200 Eur 


23.11.2022 Slobodnih mesta: 5

ŠTA ĆEŠ NAUČITI 


.