Защо Българското слово е живо?

Всяка дума има своя силово-честотна вълна на трептене, която въздейства на околния свят.

Българският език е не само древен, но и думите в него са живи, защото те създават конкретни живи картини в нашето въображение.

Тази книга ще ви даде отговора на въпроса, как да задействаме Кода на българите.

.