Relax klub Jarilo Halenkov o.k.

Směnárna

Relaxklub Jarilo Halenkov o.k.

Směnné poukázky

Občanský klub pro zabezpečení směny výrobků a služeb vydává vlastní směnné poukázky Járuny.

Co směnou podpořím?

  • Tím že získáme dopředu českou měnu, můžeme nakoupit širší sortiment a větší množství výrobků od vnějších dodavatelů, které v klubové výdejně pravidelně odebíráte
  • Hospodaření klubu je založeno na tom, že z odebrané hodnoty výrobků je část (klubového příspěvku) použita na úhradu nezbytných nákladů spojených s provozem klubu jako je nájemné a energie. Pomůžete tak udržet prostory sloužící soběstačným projektům Jarila.
  • Rozšířením povědomí o klubových poukázkách mezi své přátele pomůžete zvýšit objem směněných prostředků, kterými zajistíme soběstačnost klubu a tím vytvoříme zázemí pro odbyt výrobků vyrobených klubovými členy. 

Proč vlastní směnné poukázky?

Směnné poukázky jsou kryty skutečnými hodnotami Občanského klubu.

Kurz 1:50 je zvolen proto, že symbolizuje krytí stávající české měny, národními vládami legalizovaným mechanismem bankovního systému frakčních rezerv, který činí pouze 2%. Co to v praxi znamená? Banka má a eviduje reálně na účtech od vkladatelů například 2 000,- Kč, ale může poskytnout půjčku nebo úvěr ve výši 100 000,- Kč, i když je ve skutečnosti vůbec nemá. Jde o předpis dluhu formou připsání na účet dlužníka, tím se dlužník dostává např. do situace, že když přijde o práci a tím i o příjem v penězích, musí splatit 100000 Kč i s úrokem, přestože banka měla pouze 2000 Kč. Nehledě k tomu, že dlužník ručí skutečným majetkem. Jde o dokonalý způsob jakým dochází k legálnímu zcizování majetku občanů ve prospěch bank.

Klubové směnné poukázky narovnávají tento mistrně vytvořený mechanismus.

Záleží na svobodné volbě každého člověka zda uzavře smlouvu s institucí jakou je banka a vstoupí do dluhu. Bohužel většina občanů nemá jinou možnost jak si zabezpečit například bydlení. Však lidé nemají dostatečné informace o tom, jakou smlouvu vlastně uzavírají.

Vzdělávací mechanismus státu by měl v rámci školství tuto informaci považovat za základní vědomost vedle čtení, psaní a počítání.

Zde se lze dovtípit, že stát v této oblasti již neplní svou funkci hájit zájmy občanů. Nezbývá tedy jiná možnost než nastoupit vlastní cestu a vzdělávat občany prostřednictvím Občanských klubů.

Směnné poukázky nemohou být vydány klubovému členovi aniž by existovala reálná hodnota výrobků v aktivech klubu (ve výdejně) nebo hodnota služby reálně proveditelná klubovým členem.

Prostřednictvím Občanského klubu je zabezpečena jejich výroba z důvodu jednotného grafického zpracování, časové náročnosti a hospodárnosti.

Klub zároveň eviduje jejich emisi a zaručuje jejich krytí.

Používat je mohou i kluboví členové, kteří si je smění v klubu za běžnou měnu, přestože sami zatím nic nevyrábí.

Cílem Občanského klubu je dovést občany - klubové členy k tvoření, a tím rozšířit nabízený sortiment výrobků a služeb ve výdejnách nebo na klubovém tržišti. Následně tak začít používat vlastní směnné poukázky, které budou kryty jejich hodnotami. (pojem hodnota vysvětlujeme níže v tomto blogu)

Vzhledem k tomu, že v rámci klubového společenstva ještě není dostatek tvůrců, kteří by zajistili dostatečný sortiment výrobků a služeb žádaných členy společenstva, jsou v počáteční fázi ve výdejně naskladněny i výrobky ze zdrojů mimo společenstvo.

Také se teprve setkávají souladně uvažující lidé a na základě vzniklé důvěry a ochoty ke spolupráci se sdružují do společenstva nebo komunity.

Právě pro již existující komunity a společenstva je určen modelový příklad Občanského klubu, v němž je teprve možné vzájemnou spoluprací a sdílením vytvářet podmínky, díky nimž mohou zahájit směnu a uvést tak do oběhu vlastní směnné poukázky.

Směnné poukázky představují ŽIVOTNÍ ENERGII TVŮRCŮ, kterou si vzájemně vyměňují. Nikdo není jen dávající nebo beroucí. Vše z hlediska vyšších přírodních zákonitostí je nutné neustále vyvažovat, aby nevstoupil klubový člen do pozice poraženého ani vítěze.

Pochopením tohoto procesu se stávají vítězové všichni účastníci společenstva. Však cesta začíná teprve pochopením a přechodem k ČINU. Směnné poukázky ve společenstvu Relax klub Jarilo Halenkov jsou nyní kryty hodnotou výrobků, které se vyrábí mimo společenstvo.

Směnné poukázky nemají nic společného s dnes vžitým používáním nekrytých peněz, které jsou předurčeny k soutěži mezi těmi, kdo je vlastní. Původně byly také určeny ke směně, ale k tomuto způsobu již téměř neslouží.

Peníze měly sloužit k dosažení všeobecného blahobytu. Staly se však zbraní nemocných proti důvěřivým. Nemocní stali se mocnými a důvěřiví věřícími - finančními otroky.

Rozum méně vyvinutých členů společnosti z nich vytvořil herní žetony z nichž asi 97% se používá ke hrám na burzách a ti kdož s nimi hrají je mají pouze jako pocitovou jistotu bohatství, díky které prožívají stav dostatku a moci nad těmi, kteří je nemají, případně jim umožňuje jiné méně zdatné finanční vojáky řídit a ovládat.

Kdo v peníze uvěřil více než ve své schopnosti, omezil se na pouhé prožívání vítězství nad jinými lidmi.

I tento způsob prožívání je součástí možného vývoje vědomí člověka.

Pokud je však již poznání dosaženo, může se prožívání zkvalitnit a ŽÍT třeba jako v Ráji. Je to otázka svobodné volby každého člověka a jeho osobního ROZHODNUTÍ.

Směnné poukázky mají svůj hlubší význam a rozumět tomu PROČ JSOU VYTVOŘENY jako nástroj občanského klubu pro dosažení soběstačnosti není nutné hned. Však pro lepší pochopení tohoto kroku se prosím podívejte na film "Zázrak z Wörgelu" níže v tomto blogu. Když má něco obrázky a děj, tak se to snáz chápe. Na našem webu máme odkazy na tento zázrak už delší dobu v materiálech, které jsou součástí jiných dokumentů jimiž se snažíme přinést lidem PRAVDIVÉ INFORMACE o PENĚZÍCH.

Relaxklub Jarilo Halenkov o.k.

Chci směnit

Pokud si chcete směnit poukázky je potřeba navštívit osobně náš občanský klub s posezením NA PALUBĚ na Halenkově. Zde vám na Recepci směníme potřebné množství poukázek. Zároveň je můžete ihned použít.

Najdete nás v centru obce vedle nákupního střediska JEDNOTA v PENSIONU FORTUNA

Relaxklub Jarilo Halenkov o.k.

Dárkové obálky Jarila

Chcete obdarovat své přátele? 

Vyzkoušejte naše Dárkové obálky, do kterých vložíte směnné poukázky Jarila ve vámi zvolené hodnotě..

Za poukázky si pak obdarovaný vybere z nabídky výrobků a služeb nabízených klubem dle vlastního uvážení co si bude přát.

V nabídce klubu jsou v současné době výrobky z oblasti zelené lékárny, zdravé stravy, přírodní kosmetiky, ekologické drogerie. V posezení NA PALUBĚ pak můžete využít nabídku kávy, čajů, sušených plodů, nápojů a různých pochutin. Připravuje se také obědové menu ve formě samoobsluhy.

Směnné poukazy bude také možno využít v dalších zahajovacích projektech Jarila, jako například Klubové tržiště nebo Jednorázová klubová akce.

Jistě jste už slyšeli o lokální měně, nebo místní měně. Chcete vyzkoušet jak taková vlastní měna vypadá a jak ji lze použít v praxi?

Ve formě naší dárkové obálky můžete překvapit své blízké a na vlastní kůži vyzkoušet to o čem se mluví, ale téměř nikdo přesně neví jak to funguje.

Vítejte ve světě, který nás všechny může přiblížit více k sobě. Pojďte si zahrát s Jarilo poukázkami velkolepou pravdivou hru.

Další odkazy

Občanský klub

Základní informace o klubu

Recepce

Žádost o členství a vydání klubové karty 

Přístav

přístaviště projektů Jarila


Relax klub jarilo Halenkov o.k.

Odběr novinek emailem

Informace o novinkách, pořádaných akcích, vzdělávací a osvětové informace, nabídka klubové výdejny, zpravodaj a další .

.