Какво се случва с Вашите данни, когато се смени ядрото на CAD софтуера Ви? Какво трябва да съобразите и какви опции имате?

What happens with your data, when your CAD solution changes its kernel? What you need to consider and what options do you have?


Част от темите в уебинара:

  • "Цената" при смяна ядрото на CAD софтуера Ви - какво трябва да знаете
  • Solid Edge - съвместимо решение, с поглед към бъдещето (ROI)
  • Гъвкавост в инвестицията за CAD софтуер - как можете да намалите разходите си
  • Инструменти, които да Ви помогнат да преминете към Solid Edge (демонстрация)
  • Истории на успеха
  • Актуална промоция
  • Въпроси и отговори


  Webinar agenda (EN):

   • "The price" of your CAD solution changing kernel - what you need to know
   • Solid Edge, the best in class CAD solution from Siemens Digital Industries Software and ROI
   • CAD investment flexibility - how to lower your expenses
   • Migration tools in Solid Edge (demonstration)
   • Success stories
   • Solid Edge Classic and Premium Annual Subscription Plan Promotion
   • Q&A

   Webinar Speakers:


   Promotional offer from Soltec with up to -46% off Solid Edge Classic and Premium annual subscriptions

   Промо предложение на Солтех с до -46% за едногодишен абонаментен план за пакети Solid Edge Classic и Premium


   (BG) Солтех и Siemens Digital Industries Software разбират, че поради настоящата динамична обстановка в световен аспект, Вие имате нужда от намаляване праговете за инвестиции и повече гъвкавост, за да запазите конкурентоспособност и позиция на пазара.

   Затова разработихме специално предложение за Solid Edge с абонаментен план за една година без еквивалент на пазара. 

   Какво значи това за Вас:

   • Не се налага да инвестирате големи суми 
   • Плащате само за периода, за който имате нужда от софтуера
   • Заравяте за нуждата от плащане на поддръжка всяка година
   • Предоставя Ви нужната гъвкавост 
   • Винаги можете да промените пакета според нуждите на Вашето производство
   • Бързо и лесно закупуване чрез онлайн магазина на Solid Edge с нашия промо код

   Предложението ни е валидно само за оганичено време.

   Свържете се с нас още днес с имейл на salesplm@soltec.bg и ще получeте Вьшия промо код за директна покупка от онлайн магазина на Solid Edge!

   (EN) Soltec and Siemens Digital Industries Software understand that due to the current dynamic global situation you need lower investment barriers and more flexibility, in order to keep your competitive advantage and market position.

   This is why we developed a special offer for annual Solid Edge subscription without any equivalent in the market. 

   What does this mean for you?

   • You don't need to make large investments 
   • You pay only for the period that you will need the software on an yearly basis
   • You forget about the additional maintenance fee
   • You have all the flexibility 
   • You can always change your bundle depending on your production needs
   • Fast and easy online purchasing process at the Solid Edge online store with our promo code

   This offer is valid for a limited time. 

   Get in touch today!  Drop us an e-mail at salesplm@soltec.bg and get your promo code for a direct hassle-free purchase today!   Последвайте канала ни в YouTube и страницата в LinkedIn, за да получавате информация за нашите безплатни обучения, уебинари и нови промоции!

   .