"Prosto z Serca"

Trening Budowania Rezyliencji z wykorzystaniem 

Technik HeartMath®

AKTYWUJ MOC SWOJEGO SERCA I ŚWIADOMIE BUDUJ SWÓJ DOBROSTAN PSYCHICZNY 🧠 I FIZYCZNY ❤️


Poznaj wyjątkowy Trening Budowania Rezyliencji (odporności i samo-regulacji emocjonalnej) z wykorzystaniem Technik HeartMath® 


Czym jest rezyliencja

Według HeartMath® – Amerykańskiego Instytutu, który od ponad 25 lat zajmuje się badaniem komunikacji serca z mózgiem i nauką o tym, jak serce wpływa na nasz dobrostan, rezyliencja to zdolność do optymalnego przygotowania się, powrotu i adaptacji w obliczu przeciwności losu, traumy, tragedii, zagrożeń lub znaczących źródeł stresu – takich jak problemy rodzinne, problemy zdrowotne, stres w miejscu pracy i problemy finansowe. 

Rezyliencja wiąże się także z głębokim rozwojem osobistym.

Dlaczego warto świadomie budować rezyliencję?

Stawanie się bardziej rezylientnym nie tylko pomaga przetrwać trudne okoliczności, ale także pozwala rozwijać się i poprawiać jakość swojego życia.

O Treningu w skrócie:


    6 praktycznych zajęć online lub live.
     Podstawy naukowe stojące za efektywnością technik HeartMath®                 w przystępnej formie w języku polskim.
   5     
    Skutecznych i prostych Technik budowania odporności potwierdzonych        naukowo w praktyce.
    
  Praca indywidualna z zadaniami pomiędzy spotkaniami online.

✅ to skuteczny i praktyczny trening, łączący indywidualny coaching lub mentoring z  naukowo potwierdzonymi narzędziami Instytutu HeartMath®.

Co zyskasz:

➕ Nauczysz się Technik samo-regulacji, które będziesz mógł/a wykorzystywać przez całe życie, aby poprawić swoje zdrowie, samopoczucie, wydajność osobistą i zawodową oraz jakość życia,

➕ Zdobędziesz praktyczną wiedzę i wskazówki jak świadomie zwiększać:

 • odporność i witalność
 • ogólne poczucie dobrobytu
 • jasność umysłu i skupienie
 • opanowanie w trudnych sytuacjach stanowiących wyzwanie

➕ Zdobędziesz praktyczną wiedzę i wskazówki jak świadomie budować:  

 • lepszą współpracę między współpracownikami i członkami zespołu
 • efektywniejszą komunikację

➕ Zdobędziesz praktyczną wiedzę i wskazówki, jak świadomie docierać do                intuicji serca i mózgu, by podejmować najbardziej optymalne  decyzje.

Co o treningu mówią uczestnicy:

Po zakończeniu programu, uczestnicy deklarują, że zmniejszył się ich poziom:

 • martwienia się, przytłoczenia i uczucia niepokoju, lęku
 • bezsenności i ogólnego zmęczenia
 • nieporozumień z innymi osobami


TERMINY SPOTKAŃ - ustalane indywidualnie z uczestnikam

FORMA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się online na platformie ZOOM / MS Teams lub osobiście (miejsce spotkań ustalane jest indywidualnie)

INWESTYCJA

180 zŁ - jedna sesja - opcja indywidualna

 100 zł -  opcja grupowa (min. 6 osób max. 10 osób)

Pozwól sobie na zmniejszenie stanu:

 • martwienia się, przytłoczenia i uczucia niepokoju, lęku
 • bezsenności i ogólnego zmęczenia
 • nieporozumień z innymi osobami

Prowadzące

BEATA KARWOWSKA
Certyfikowany Coach i Mentor HeartMath®,

Coach PCC ICF,
Gallup-Certified Strengths Coach®,

AGNIESZKA TARNAWSKA
Certyfikowana Trenerka i Mentorka HeartMath®
, Nauczycielka Yogi RYT500, Certifikowana Mentorka HeartMath® programu Trauma-Sensitive HeartMath REIKI Practitioner

"Tylko sercem możesz widzieć prawdziwy świat"

Beata Karwowska 

.