Съдържа

Този документ съдържа два съкратени варианта на метод, които е
приложим при решаване на проблеми. 
Предназначението на документа (Сламката) е да бъде едно помощно
средство за което може да се хване човек, който има някакъв проблем и
има нужда от помощ за неговото решаване.

© 2018, Институт за хората и промените