Mô hình Vận chuyển Tối ưu cho doanh nghiệp F&B trong và hậu COVID-19

Việt Nam đang dần chuyển sang trạng thái “bình thường mới", buộc các doanh nghiệp phải tìm đến các giải pháp khác nhau để thích nghi và tồn tại. Trong bối cảnh nền kinh tế “2 mét" thời dịch COVID-19, một mô hình vận chuyển tối ưu là giải pháp giúp các doanh nghiệp F&B giữ chân khách hàng và tối ưu chi phí để duy trì hoạt động.

Ebook này sẽ làm rõ những tác động của dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp F&B ở Việt Nam cũng như đề xuất cách triển khai mô hình vận chuyển tối ưu cho doanh nghiệp F&B của bạn.

.