Västerås Business Center öppnar 2021!

Affärskontakter - är ett av de tre A'na för VBCs värderingar (de andra är Arbetsmiljö och Arbetsro)⁣

Affärskontakter är inte att behöva sälja eller bli såld på kontinuerligt, utan att kanske bjussa eller ha möjlighet att ställa en kollega en fråga och få ett vettigt djupt analyserat svar med vändande andetag.⁣

När jag satt med en fråga som rörde ett namn och hade en person som arbetade med immaterialrätt bredvid mig. Vips så visste jag vad jag inte visste och hade en offert i inboxen - precis det jag behövde för att ta ställning hur jag skulle gå vidare och göra det med en gång.⁣
Nej - jag köpte inte där och då, men jag berättar här idag att jag har en bra kontakt som kan immaterialrätt som jag lätt kan sätta dig i kontakt med. Vips så har du en affärskontakt i mig!⁣

DET är vad jag menar med affärskontakter.. Det är bättre att vara sig själv, göra det man kan och ska när man kan och ska göra det och efterfråga informationen.⁣

Jovisst finns det lunchmöten och displayer på Västerås Business Center också, mailutskick och erbjudanden likaså. Det är också ok - om mottagaren får välja lite grand när det är dags att inmundiga informationen!⁣

Arbetsmiljö - är ett av de tre A'na för VBCs värderingar (de andra är Arbetsro och Affärskontakter)⁣

Många kan mycket om arbetsmiljö och det är säkert en och annan konsult som kommer att sitta på VBC som arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete. På VBC tänker jag att arbetsmiljön är min närmsta teknik och kommunikation med de omkring mig och hur det är där jag sitter - som ska vara god för att kunna prestera på bästa nivå.⁣

Ett "common sense" där man tar hänsyn till varandra är ju en grundidé men det behöver ju inte gå överstyr så lappar med "din mamma diskar inte här" dyker upp! Det vet vi väl alla till mans att min mamma inte är där! Ett annat sätt att visa hänsyn är att där man har "Tyst Zon" så *viskar man med rösten* och pratar inte högt. Vi är födda med en naturlig förmåga till att tyda kroppspråk så jag kan nog göra mig förstådd i de flesta länder när jag vill gå och dricka en kopp kaffe och ta en paus med en kollega, utan att behöva ropa det över ett stort rum. Eller hur?⁣

Lite sådana saker tänker jag mig att "Common sense" och en god arbetsmijö innehåller.

Arbetsro - är ett av de tre A'na för VBCs värderingar (de andra är Arbetsmiljö och Affärskontakter)⁣

Arbetsro är inte knäpptyst - då vet jag att jag (Annika Thunberg) går upp i limningen! Det måste vara lite rörelse så att man känner att jag kan fokusera bort från något på mitt egna men också att det kommer att finnas chans till en trevlig paus senare.⁣

Arbetsro är inte knäpptyst - sådär så det nästan slår lock för öronen för att det är så väl ljudisolerat. Det är snarare att man kanske talar tystare för att det finns andra som arbetar i samma rum som en själv. Det låter ju som common sense - eller hur - och det är vad vi kommer att fokusera på hos VBC; Common Sense!

.