Závazná přihláška k účasti na AGROTRHU PRÁCE

Datum konání: 9. 4. 2019

Místo konání:  

Hlavní budova Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů    

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129

165 00 Praha - Suchdol

Podrobné informace o AGROTRHU PRÁCE

Účastnický poplatek se zavazuje účastník Agrotrhu práce uhradit:

do 30. 3. 2019

na účet č.: 9021-6325762/0800

variabilní symbol: 219091

Poznámka pro příjemce: napište název Vaší společnosti

Účastnický poplatek: 5000 Kč 

Volitelný příplatek za zajištění fiktivních pohovorů: 2000 Kč 

(všechny ceny jsou uvedeny bez DPH)

 

Doklad o zaplacení účastnického poplatku přineste s sebou k registraci.

Daňový doklad bude vystaven po konání veletrhu.

Text