Bài toán Tối ưu Vận tải

Vehicle Routing Problem (VRP)

Kế hoạch vận tải tối ưu, tối ưu vận tải hay tối ưu logistics? Những thuật ngữ này có ý nghĩa như thế nào trong thực tiễn doanh nghiệp?

Với kinh nghiệm thực hiện hơn 35 dự án tối ưu logistics cho các doanh nghiệp đầu ngành ở Việt Nam và khu vực ASEAN, Abivin viết eBook này để giúp Anh/Chị hiểu rõ về bài toán tối ưu vận tải quan trọng nhất trong mô hình phân phối - Vehicle Routing Problem (VRP).

Đọc eBook này, Anh/Chị sẽ

  • Hiểu mục tiêu tối ưu của bài toán Vehicle Routing Problem (VRP).
  • Hiểu các phương pháp để giải bài toán VRP trong toán học và thực tiễn.
  • Hiểu các điều kiện ràng buộc của bài toán VRP trong toán học và thực tiễn.
  • Hiểu được lịch sử hình thành bài toán VRP.
.