Problemen bij het aanvragen van vergunningen?

Gratis vragenuurtje vergunningen van Allios Deite

Vergunningen kunnen voor de nodige problemen zorgen binnen een project. 

Ons uitgangspunt is dat er nooit vertraging ontstaat door vergunningen. 

Dé manier om de risico's van het vergunningenproces te beheersen? Zorgen dat je zo min mogelijk vergunningen aan hoeft te vragen.

Heb je vragen over vergunningen? 

Geef je op voor 1 van de maandelijkse vragenuurtjes. Leendert de Bruin en Ada Goverde zitten voor je klaar.

Je kunt je aanmelden voor de vragenuurtjes die we in het najaar gaan houden, iedere vierde vrijdag van de maand. Online van 14.00 - 15.00 uur

De data zijn:
22 april / 20 mei / 24 juni

Na je aanmelding ontvang je een mail waarin je je datum kunt kiezen. In de week van het vragenuurtje ontvang je een mail met de link voor de digitale bijeenkomst.

Leendert & Ada

Allios Deite

Samen meer dan 40 jaar ervaring met vergunningenmanagement. Leendert al jaren als raadgevend adviser. Ada met een praktische benadering.

Wij staan voor een open en transparante communicatie met het bevoegd gezag. Begrip voor alle belangen levert de beste samenwerking op.Er is nog veel te doen in vergunningenland. Wat wij (als aanvragers van vergunningen) kunnen doen om onze vergunningaanvragen boven op de stapel te krijgen,  is in ieder geval de vergunningverleners zo goed mogelijk meenemen in het projectproces en de -planning. 


En natuurlijk de aanvragen zo goed mogelijk opstellen. Dan weten het bevoegd gezag waar het over gaat, waar de bijzonderheden zitten en wat de de plannen zijn. Zo heeft het bevoegd gezag minder vragen en is er minder moeite nodig voor het afhandelen van de aanvraag. Dubbele winst voor de aanvrager.

Vragen die zijn gesteld in het vragenuurtje


Waar ligt de grens tussen verbouw en nieuwbouw in het kader van een omgevingsvergunning bouwen en de regels van het bouwbesluit. (ofwel: hoeveel kun je slopen van een bouwwerk en daarna weer opbouwen, voordat je moet gaan voldoen aan de regels voor nieuwbouw)?

Wat kun je doen om de vergunningaanvraag voor de renovatie van een monument in goede banen te leiden, zodat de doorlooptijd meer voorspelbaar wordt?


Hoe zit het met de vergunningplicht van losse units als deze uiteindelijk wel 1 systeem vormen? De losse unit kan vergunningsvrij zijn, maar is dat ook nog zo als meerdere units 1 groot systeem gaan vormen? 


Kun je al vergunningen aanvragen als het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is? 


Welke gegevens mogen gevraagd worden ten aanzien van geluid bij een vergunningaanvraag?

Gratis vragenuurtje vergunningen

Voorkom problemen door vergunningen bij je project. 

.