Luční poznávací stezka pro děti

ZE ŽIVOTA HMYZU

aneb 

Kterak stonožka Bohuška o ponožky přišla


Rádi byste dětem předali nové vědomosti ze života hmyzu hravou formou

֎

Chcete s nimi při tom strávit čas na čerstvém vzduchu? Venku? V přírodě?

֎

A navíc u nich, prostřednictvím této stezky, rozvíjet logické myšlení, řečové dovednosti, představivost a fantazii, zrakové vnímání, matematickou pregramotnost, postřeh a pozornost, procvičit barvy 

a mnohé další?


                                                                            .