JERZY KRUKOWSKI

Magister pielęgniarstwa, wiceprezes Fundacji Palium Hospicjum w Chojnicach, pracownik dydaktyczny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Doświadczony wykładowca na kursach dla personelu medycznego, szczególnie pielęgniarskiego. Kierownik i wykładowca na kursach z obszarów: ordynowania leków i wypisywania recept, badań fizykalnych oraz pielęgniarstwa rodzinnego w KORA Medica, ekspert i autor publikacji w tym zakresie.
Inicjator wydarzeń związanych z promocją zdrowia. Moderator i wsparcie merytoryczne facebookowej grupy Recepty pielęgniarskie - pytania
i odpowiedzi.