DZIĘKI SZKOLENIU POZNASZ:

1. sposoby zadysponowania swoim majątkiem za życia przez darowiznę i umowę dożywocia,  plusy i minusy każdego z nich

2. zasady dziedziczenia ustawowego - sprawdź, czy będą korzystne dla tych, na których Ci zależy 

3. możliwości zmiany zasad dziedziczenia ustawowego poprzez sporządzenie testamentu i umowę zrzeczenia się dziedziczenia

4. 4 sposoby sporządzenia testamentu 

00 Dni
00 Godzin
00 Minut
00 Sekusdd

BEZPŁATNIE

UDZIAŁ W SZKOLENIU NA ŻYWO

MOŻLIWOŚĆ ZADANIA PYTAŃ W FORMULARZU REJESTRACYJNYM

DOSTĘP DO NAGRANIA NA 7 DNI

CENA: 430 zł  0,00 zł

.