Autorist


Leelo Simisker

Kosmeetikute koolitamisel on oluline osa kosmeetilise keemia tundmisel. Head teadmised
kosmeetikakeemiast aitavad kosmeetikul klientidele tooteid tutvustada ja ka koduseks kasutamiseks kaasa müüa.

Käesoleva õppematerjali eesmärgiks on pakkuda kosmeetiku eriala õpilastele teadmisi kosmeetikumide toorainetest ja nende mõjust nahale, ning ka oskusi neid teadmisi oma töös
kasutada.

Kuna kosmeetikatööstuses kasutatavaid aineid on tuhandeid, on siinses õppematerjalis tehtud valik enamlevinud toorainetest, mille hulgast võivad koolid ja aineõpetajad oma tundideks meelepäraseid aineid ise valida. Suurel kiirusel toimuva tootearengu tõttu võib vajadusel materjali ka enda jaoks täiendada.

Õppematerjalis ei ole teadlikult käsitletud keemia osa, mis kuulub keemiaõpetaja valdkonda.

Soovin südamest tänada oma endiseid õpilasi, kes julgustasid mind seda tööd ette võtma. Samuti soovin tänada oma peret, kes on mind alati toetanud.

Kaastöötajatest soovin tänada Sash Uusjärve, kes tõlkis inglisekeelsed tekstid ja Andres Drevingit, kes joonistas taimedest imekaunid pildid. Tänusõnad kuuluvad ka Tiina Vihmarile, kes tegi nii keelekorrektuuri kui ka toimetamise töö. Kosmeetikuna oskas Tiina mulle ka nõu anda ja töö keerulised kohad välja tuua.

„Kosmeetilise keemia õppematerjal kosmeetikutele“ ei sisalda ülesannetekogu seetõttu, et annab õpetajale või õpetaja poolt antud ülesandena õpilastele võimaluse koostada analüüsivaid ülesandeid peaaegu kõikide ainerühmade läbitöötamisel – seda eriti õlide; rasvade; vahade; silikoonide; niisutavate, rasueritust tasakaalustavate ja mikrorganismide aktiivsust vähendavate ainete; savi ja muda; rahustavate ja bioaktiivsete ainete; ürtide; lõhna- ja säilitusainete ning antioksüdantide teemade käsitlemise juures.

Ülesannete koostamiseks olen lisanud näidisülesande (vt lisa 1), mille põhjal on õpetajal võimalik tunnitööks ülesandeid koostada. Sama näide võimaldab anda õpilastele iseseisvaks tööks analüüsivate ülesannete koostamise ja lahendamise, kasutades aktiivõppemeetodit, mis omakorda aktiviseerib õppimist ja õpetamist.

Lugupidamisega,
Leelo Simisker