Abonēšanas komplekts

Saņem arī visus atjauninājumus!

45eur+pvn/mēn

NILLNTFN+IKS+Datu aizsardzība+Grāmatvedības politika+Debitoru uzskaite

40eur+pvn/mēn

Komplekts 4 Jebkuri četri metodiskie materiāli pēc Jūsu izvēles

35eur+pvn/mēn

Komplekts 3  Jebkuri trīs metodiskie materiāli pēc Jūsu izvēles

30eur+pvn/mēn

Komplekts 2 Jebkuri divi metodiskie materiāli pēc Jūsu izvēles

20eur+pvn/mēn

Komplekts 1  Viens  metodiskais materiāli pēc Jūsu izvēles

Tiklīdz būs kādi papildinājumi vai atjauninājumi, abonenti saņems šos atjauninājumus uzreiz kā tie stāsies spēkā likumā noteiktajā kārtībā!

.