Autorist


Marlen Mais

Kui Marlén oma ettevõtlusteekonda 2007ndal aastal alustas, siis puudusid tal teadmised müügist ning turundusest. Ta ei pidanud seda oluliseks, sest arvas, et toode ise on see, millel on kõige suurem väärtus. Talle ei meeldinud müüa, seepärast tegi ta kõike muud ja pigem ootas, et kliendid ise tema juurde tuleksid. Osad tulidki. Aga tal puudus kontroll selle üle, millal nad tulevad ja kui kauaks nad jäävad. Tema sissetulekud olid kaootilised ja ta hakkas üha rohkem mõtlema, et miks osad ettevõtjad on edukad ja teised pidevalt raskustega võitlevad. 

Ta hakkas jälgima maailma tippettevõtjaid nagu Brendon Burchard, Dean Graziosi, Frank Kern, Jeff Walker, Brian Tracy jt. Ta luges läbi hulgaliselt raamatuid, osales nende koolitustel ja palkas ühe neist endale isegi mentoriks. Ta panustas rohkem kui 10 000 tundi õppimisse ning avastas 8 peamist sarnasust, mis neid kõiki iseloomustab ning mis neile lojaalse kliendibaasi tagavad. Mitte ühelgi juhul ei teinud seda turundusjuht, vaid ettevõtte omanikena tegid nad seda ise. Raamatus jagab Marlén seda avastust ka Sinuga! 

Marlén on loonud ettevõtte Marketing Letter, kus ta aitab iga päev iluvaldkonnas tegutsevatel ettevõtetel genereerida häid müügikontakte. Tal on 13 aastane ettevõtluskogemus, millest esimene pool möödus restoraniäris, teine pool aga ilu- ja moevaldkonnas. Ta on juhtinud omanimelist meigistuudiot ning asutanud noorte moeajakirja. Tema suur kirg on neuroturundus, sest see aitab kliendi käitumist suurel määral ette ennustada.

.