Plan szkolenia:

Dzień 1

Problemy z widzeniem a kłopoty z nauką - czy problemem są tylko wady wzroku? 

Jakie problemy wzrokowe może mieć dziecko?

Dlaczego okulary nie pomagają na wszystkie problemy? 

Czy zaburzone ruchy oczu mogą mieć wpływ na czytanie? 

Znasz model Skeffingtona?

i wiele innych ...

Dzień 2

Problemy szkolne a: 

- wady wzroku; 

- zaburzenia akomodacji; 

- zaburzenia ruchów oczu; 

Poznaj te zależności!

Zobacz jak się objawiają te zaburzenia!  

Co możesz zrobić?

Dzień 3

Problemy szkolne a zaburzenia widzenia obuocznego:

- zez;

- zez ukryty;

- niedowidzenie;

- niestabilność obuoczne;

- brak stereopsji;

- tłumienie;

- aniseikonia;

Zarezerwuj ten czas!

.