Psykolog Hinnerup

Velkommen til psykolog Hinnerup, hvor du kan læse mere om psykologer i og nær Hinnerup.

Har du brug for en lokal psykolog i nærheden, så er Djursland-psykologen centralt placeret tæt på Hinnerup og midt mellem Lystrup, Randers, Grenå og Hadsten.

Djursland-psykologen nær Hinnerup - Frank, Stine og Malene

Har brug for en autoriseret psykolog nær Hinnerup, så kan du kontakte en af de lokale psykologer på listen.

Ønsker du psykolog-behandling i forbindelse med angst, depression, kriser eller stress, så læs mere om mulighederne herunder.

Angst

Angst er typisk muligt at få lægehenvisning til psykolog-behandling for. Så længe du er under 38 år.

Depression

Hvis du har depression, er det normalt også muligt at få en henvisning til behandling hos psykolog via din egen læge. Med en læge henvisning til psykolog-samtaler vil du samtidig få en reduceret behandlingspris hos den psykolog du kommer i behandling hos.

Angst

Psykologisk ængstelse

Angst kan komme pludselig eller have fulgt dig i årevis. For mange er kognitiv terapi en god hjælp.

Depression

Når livet slår folder

Depression kan udvikle sig i forbindelse med ydre livsændringer eller indre tilstande.

Stress

Når bægeret er fyldt

Stress kan ramme via arbejdet, privatlivet eller pludselige hændelser, der overbelaster.

Hinnerup By

Mellem imellem Hinnerup, Søften, Trige og Grundfør er den nu gentagne gange tilplantede Himmerigskov, der i sin oprindelige del stammer fra 1991-1993, mens det nyeste område er tilplantet i peroiden 2017-2018. Den oprindelige del blev anlagt med henblik på at fremme mulighederne for friluftsliv og for naturnydere og -elskere, mens den nyeste del af Himmerigskoven er anlagt som naturligt værn omkring grundvands- og drikkevandsreservoiret for Hinnerup Vandværk. Himmerigskoven er navngivet efter Himmeriggården, der er placeret i centrum af skoven og omkranses til alle sider af den tilplantede skov. Himmerigskoven hænger nu om dage sammen med Bærmoseskoven, der er en del af Aarhus Kommune og ligger øst for motorvejen.

I den del af skoven der ligger bag Kulturhuset, er der desuden konstrueret en imponerende mountainbike-bane, der rummer en lang række tekniske og krævende passager for selv den mest erfarne cykelmotionist.

Lige så idyllisk er de bølgende enge i Hinneruplund, hvor der også forefindes importeret skotsk højlandskvæg, der frydefuldt holder området lysåbent med effektiv afgræsning af arealerne ved Naturværket - det forhenværende teglværk, der har skabt et væld af dybe, sceniske små søer, hvor leret er blevet gravet i sin tid. Naturværket er et populært tilbud til psykisk og fysisk udviklingshæmmede og har tidligere også tjent som materielgård. Det senest anlagte areal ved Herredsvej mellem Grundfør og Hinnerup og Humlehaven boligområde er færdigtilplantet med omkring 65-70 hektar og 150000 træer.

Vejen til refleksion i Hinneruplund
Fra vejen Hinneruplund tager du blot og følger Teglværksvej, hvorefter du kan parkere ved Naturværket.

Byen var i fordums tid den primære by i det hedengange Hinnerup Kommune i Aarhus Amt og har altid fungeret som fast stationsby i Østjylland, der rummer næsten 8000 indbygggere og i dag er et yndet bosætningsområde og administrativt hovedsæde i Favrskov Kommune. Bymidten er lige godt 12 kilometer nordvest for Aarhus centrum og byen er i manges øjne reelt en forstad til Aarhus. Grundet sin popularitet blandt et øgende antal tilflyttere er Hinnerup nu sammenvokset med Søften og tilsammen nærmer indbyggertallet sig derfor næsten 11000 indbyggere i praksis.

Find en psykolog nær Hinnerup bibliotek

Kort vej til Psykolog - Hinnerup by

Byen dækker både over Haldum Sogn og Grundfør sogn og er samtidig gennemskåret af Lilleåen, men også Nørreskov og Frijsenborgskovene opdeler til dels byen på naturlig vis på denne måde. Der er således rig mulighed for terapeutisk behandling i det fri - på vandretur med en psykolog, hvis du ønsker en mindre konventionel tilgang til behandling af depression, angst, stress eller kriser hos en psykolog.

Foto af Nico-dk, CC BY-SA 3.0

.