Tillämpad improvisation

Upplevelsebaserat lärande är framtidens lärande.

Vill du fortsätta dialogen? Hör av dig!

.