7. - 8. září, Praha

Fórum rodinné politiky 2021

Zapojte se do otevřené diskuze s předními odborníky o současné podpoře rodin a vizi budoucí rodinné politiky v Česku. Registraci neodkládejte, kapacita akce se vzhledem ke koronavirové situaci může měnit.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zve k otevřené diskuzi o roli rodiny v české společnosti. Čtvrtý ročník konference Fórum rodinné politiky se zaměří na dopady covidové pandemie na rodinné soužití.

V dialogu zástupců firem, státu, politiků, sociálních partnerů, expertů i reprezentantů krajů, měst obcí či neziskových organizací zhodnotíme, kde krize ukázala slabá místa současné rodinné politiky a jak české rodiny efektivně ochránit a podpořit. Vedle aktuálních dopadů pandemie na rodinný život se zaměříme i na dlouhodobé výzvy české společnosti jako je stárnutí populace, nízká porodnost, nestabilita rodinného prostředí či ekonomické pobídky k založení a udržení spokojené rodiny. 

Konference proběhne pro dnešní dobu příznačně takzvaně hybridní formou - tedy prezenčně pro omezený počet hostů, ale i s možností pohodlné účasti online. Dvoudenní program, pestrý stejně jako uplynulý krizový rok, bude poprvé rozdělen na tři hlavní bloky.


Finanční zranitelnost rodin v časech pandemie 

Pandemie dopadla drtivě nejen na ekonomiky států, ale i rodin. Výpadek příjmů, způsobený nejen omezením ekonomiky, ale i zavřením škol, prohloubil nerovnosti ve společnosti. Mezi muži a ženami, mezi pečujícími, ale i dětmi, v neposlední řadě také mezi kvalifikovanými a nekvalifikovanými pracovníky.

Koho covidová krize nejvíce ohrozila a jak se podařilo pomoci nejzranitelnějším skupinám obyvatel či rodinám v nouzi. Jaké formy podpory zvolit v pokrizové době?

Programovým blokem bude provázet Markéta Bidrmanová, redaktorka seznam.cz

Dopady pandemie na duševní zdraví rodin

Covidová krize drtivě dopadla i na psychickou pohodu většiny obyvatel, zejména těžce otřásla životem dětí, ale i většiny rodin, které se najednou ocitly uzavřené na několika metrech čtverečních. Podle aktuálních výzkumů narostl počet lidí, trpících úzkostmi a středně těžkými depresemi. Krize se negativně vepsala především do už dříve patologických vztahů a řada odborníků se obává, že došlo během pandemického roku k nárůstu domácího násilí nebo závislostí.

Jak se rodiny vyrovnávali s psychickou zátěží způsobenou covidovými omezeními? Jaký vliv na duševní zdraví má finanční zajištění domácností? Co za specifické situace prožívali LGBT+ a jaké dopady měl koronavirus na oblast slaďování práce a rodiny?

Programovým blokem nás provede novinářka a režisérka Apolena Rychlíková

Společenská odpovědnost firem v časech pandemie 

Krize nám ukázala, že bez aktivní podpory zaměstnavatelů nemůže sama o sobě dobře zafungovat skoro žádná státní podpora. Společenská odpovědnost mnoha firem pomohla překonat jejich zaměstnancům nejen problémy na trhu práce, ale i sladit zcela nové nároky na pracovní a rodinný život.

Krize však také otevřela mnoho let nedořešená témata: Jak moc mají zaměstnavatelé pomáhat ve slaďování pracovního a rodinného života? A jaká by k tomu měla být vhodná podpora státu? Změní rok na home-officech vnímání toho, odkud a jak se dá efektivně pracovat?

Blok moderuje David Klimeš, novinář, ekonomický komentátorTřetí ročník ceny 

Pečující Roku 2021


Neformální péče, tedy péče o seniory, blízké s postižením či dlouhodobě nemocné, je v Česku stále okrajové téma. Přitom jde o práci náročnou a vyčerpávající, jak finančně, tak také psychicky a emočně. Neformální pečující mají navíc ztíženou pozici na pracovním trhu, často musí z práce odejít a postupně se dostávají i do sociální izolace.

Cílem Ceny Pečující roku je ocenit konkrétní neformální pečující a na jejich příbězích a zkušenostech ukázat, že nejsou sami a že si zaslouží uznání a ocenění celé společnosti. Zapojte se a nominujte někoho ze svého okolí.

Cena Zaměstnavatel přátelský k

neformálně pečujícím


V neposlední řadě covidová krize ukázala zaměstnavatelům, čemu musí dlouhodobě čelit jejich neformálně pečující zaměstnanci, ale že jejich péče je zároveň nepostradatelná.

Letos poprvé se tak Fórum rodinné politiky stane místem předávání nejen ceny Pečující roku, ale nově také ceny Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím 2021.

Nultý ročník ceny pro soukromé i veřejné zaměstnavatele za přátelský přístup k zaměstnancům a zaměstnankyním, kteří se dlouhodobě starají o své blízké, vyhlašuje MPSV společně s Byznysem pro společnost.


00 dní
00 hodin
00 minut
00 vteřin

V otevřené debatě by měl být slyšet i právě váš hlas.
Těšíme se v září na viděnou!

7. - 8. září, Praha

.